Skab en bomstærk samarbejdskultur i teamet

Teamvaerk sætter samarbejdet i system og flytter teamet til nye højder

Deltag i vores gratis webinar d. 19. maj kl. 09:00 om svære samtaler i byggebranchen. Klik her for at læse mere

Derfor

Alt for mange for teams er plaget af dårlig samarbejdskultur med lav tillid, dårlig kommunikation og manglende fokus på teamets fælles mål. Det skader teamets produktivitet og arbejdsglæde. Sådan behøver det ikke at være. Med Teamvaerk får i samarbejdet sat i system og skabt en bomstærk samarbejdskultur i teamet. Det skaber værdi både for det enkelte team og for hele organisationen.

Features

Teamvaerk er det første værktøj, der systematisk hjælper med at etablere og fastholde en god samarbejdskultur i teamet. Teamvaerk skaber værdi igennem en simpel proces i tre trin: En workshop, hvor teamet i fællesskab laver konkrete aftaler for samarbejdet. Løbende målinger af samarbejdet og risici. Fulgt op af fast dialog om optimering af samarbejdet og håndtering af risici. Metoden i Teamvaerk bygger på et omfattende vidensgrundlag. Det består af viden fra sociologien, psykologien og adfærdsøkonomien. Det hele er bundet sammen af en række features, som sikrer at I let og effektivt får skabt en god samarbejdskultur i teamet.

 • Workshop

  • Workshop med høj kvalitet

   Teamet designer i fællesskab den optimale samarbejdskultur.

  • Aftaler der giver mening

   Aftaler for den konkrete samarbejdsadfærd i stedet for tomme floskler.

  • Ejerskab til godt samarbejde

   Teamet designer i fællesskab den optimale samarbejdskultur.

  • Tilpasset jer

   Branchespecifikke templates sikrer at værdi for alle teams.

 • Løbende målinger

  • 360° indblik i samarbejdet

   Fuldt indblik i alle teammedlemmers mening om samarbejdet.

  • Måling med mening

   Teamet måler på deres egne konkrete samarbejdsaftaler.

  • Anonyme målinger

   Alle målinger er anonyme. Det tager kun 3 min. at svare.

  • Følg udviklingen

   Se hvordan samarbejdet i teamet udvikler sig over tid.

 • Risikostyring

  • 360° indblik i risici

   Indhenter risici fra hele teamet i forbindelse med målinger.

  • Early warnings

   Tidlig identifikation af risici sikrer at teamet står bedre rustet.

  • Tidlig håndtering

   Tidlig håndtering af risici reducerer omkostninger og sparer teamets tid.

  • Samlet overblik

   Overblik over alle risici. De nye, dem I arbejder på, og dem I har løst.

 • Teamtjek

  • Fokus på optimering

   Optimering af samarbejdet bliver et fast punkt på dagsordenen.

  • Prioriteret dagsorden

   Teamtjek sikrer at I taler om de største udfordringer først.

  • Kvalificeret dialog

   Kvalificeret dialog i teamet om samarbejdet og risici med udgangspunkt i fælles data.

  • Fælles løsninger

   Bedre og hurtigere løsninger på udfordringer.

 • Øvrige features

  • Teamscan

   Scanner jeres data og viser hvilke udfordringer og risici teamet ikke får løst over tid.

  • Dashboard

   Hurtigt overblik over alle jeres teams sikrer god og proaktiv porteføljestyring.

  • Intelligence

   Ser mønstre i organisationens data på tværs af mange teams og udpeger forbedringspotentiale.

  • Feed

   Deling af billeder og tekstbeskeder internt i teamet.

Om Os

Vores mission: at gøre mennesker bedre sammen!

I Teamvaerk tror vi på at samarbejdskulturen er altafgørende for et teams trivsel og produktivitet. Samarbejdskulturen i et team er et fælles ansvar. En bomstærk samarbejdskultur får teamet kun igennem en fælles fokuseret indsats. Teamvaerk er bygget for at systematisere, simplificere og effektivisere indsatsen.

Teamvaerk har hovedsæde i DTU Science Park, Kgs. Lyngby.

Teamvaerk er stiftet af to sociologer og en arkitekt som tilsammen har +40 års erfaring med at skabe god samarbejdskultur i teams i forskellige brancher.

Book en 15 min demo

Få en 15 online rundtur i Teamvaerk og efterfølgende adgang til en Teamvaerk test-case.
Indtast din emailadresse og/eller telefonnummer her og vi kontakter dig
med henblik på at aftale et tidspunkt for rundtur.