Løsninger — Hvad gør vi

Det tilbyder vi

Teamvaerk

Samarbejde er den ultimative konkurrencefordel for virksomheder og organisationer, der skal skabe resultater i en kompleks og udfordrende hverdag.

Hos TEAMVAERK er vi eksperter i samarbejde. Vi vil ændre verden til det bedre. Intet mindre. Godt samarbejde skaber bedre resultater og gør det sjovere at gå på arbejde.

Teamvaerk

Vi rådgiver dagligt vores kunder om, hvordan de kan samarbejde mod større mål. Samarbejde om at realisere store projekter. Samarbejde om forandring. Vi tror på, at samarbejde er nøglen til at løse selv de mest komplicerede udfordringer.

Vi styrker samarbejdet ved at kombinere den konstante menneskelige udvikling med data fra vores digitale værktøjer.

Metoden

Samarbejde er en muskel, der skal trænes. Og ligesom andre muskler skal man jævnligt og systematisk træne samarbejde, for at det bliver stærkere.

TEAMVAERK-metoden er en struktureret tilgang, der systematisk og effektivt hjælper teamet med hele tiden at udvikle og forbedre samarbejdet.

Teamvaerk

Metoden har tre enkle trin:

01

Samarbejds- workshop

Teamet laver enkle adfærdsbaserede samarbejdsaftaler.

02

Løbende målinger

Teamet vurderer samarbejdet med udgangspunkt i de konkrete aftaler.

03

Løbende dialog

Løbende forventningsafstemning og dialog om samarbejdet efter hver måling.

Gå til data & viden
Gå til data & viden

Implementering af TEAMVAERK-metoden understøttes af vores digitale samarbejdsværktøj.

Værktøjskassen

I TEAMVAERK har vi en stor værktøjskasse af metoder, teknikker og analytiske greb til at fremme samarbejde, løse konflikter, generere ideer og træffe beslutninger.

Teamvaerk Teamvaerk Teamvaerk

Ekspertise-områder

TEAMVAERK-metoden er én metode med mange muligheder. Den bruges til at udvikle og styrke samarbejdet i mange forskellige teams, der skal skabe resultater sammen. Vi arbejder med både små og store teams, internt og på tværs af organisationer og på alle niveauer fra beboere til topledere.

Tværorganisatorisk samarbejde

Interne teams

Projekter & organisationer med mange teams

Ledelsesteams

Kontakt os
Kontakt os

Vil du høre mere? Vi står altid klar til en snak.